O Zakładzie

Zakład Immunobiologii został utworzony w roku 2014 w wyniku przekształcenia Pracowni Immunochemii Zakładu Biochemii i Biologii. Funkcję kierownika powstałego Zakładu Immunobiologii pełni dr hab. Wiesław Krumrych, prof. nadzw UKW.

 • Występowanie atypowych białek związanych z działaniem mechanizmów odpornościowych w materiale ludzkim, zwierzęcym i roślinnym.
 • Analiza atypowych białek o charakterze antygenów i charakterystyka antygenów wchodzących w skład krążących kompleksów immunologicznych izolowanych z surowic zwierząt hodowlanych (konie, bydło, świnie) i towarzyszących (psy, koty) oraz ludzi w stanach fizjologicznych i patologicznych.
 • Badania mechanizmów odpornościowych zwierząt bezkręgowych.
 • Występowanie i rola białek szoku cieplnego (hsp) u kręgowców i bezkręgowców.
 • Badania modulującego wpływu wysiłku fizycznego na mechanizmy odpornościowe koni.
 • Analiza aktywności czynnościowej (fagocytarnej i bakteriobójczej) komórek żernych w fizjopatologii zwierząt.
 • Adaptacja metody chemiluminescencyjnej do oceny aktywności bakteriobójczej granulocytów obojętnochłonnych w krwi i mleku koni oraz krów.
 • Analiza wskaźników immunologicznych krów z klinicznymi i podklinicznymi zapaleniami gruczołu mlekowego w kontekście stwierdzanych patogenów.
 • Opracowanie metody chemiluminescencyjnej oceny aktywności bakteriobójczej granulocytów obojętnochłonnych (oraz jej przydatności diagnostycznej) w krwi psów i kotów.
 • Badania cytogenetyczne reproduktorów (głównie buhajów) kierowanych do rozrodu. Analiza wpływu nosicielstwa aberracji chromosomowych oraz wad genetycznych na status immunologiczny.
 • Kliniczna, hematologiczna, biochemiczna i immunologiczna ocena adaptacji koni do stosowanych obciążeń wysiłkowych.

Kontakt

Al. Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz
tel. 52 376 79 28

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Zakład Immunobiologii,

Al. Powstańców Wielkopolskich 10, 85-090 Bydgoszcz, tel. 52 376 79 28